Suomen työnohjaajat ry
Suomen Theraplay-yhdistys ry
The Theraplay Institute, USA
Attachment-Focused Treatment Institute
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
www.filantros.fi
www.pt-kustannus.fi

Valvira
-Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri

Kela
-Kuntoutuspsykoterapia
-Korvauksen määrä

Kirjallisuutta

Becker-Weidman, A.,& Shell, D. (toim.)(2008). Auta lasta kiintymään. Tampere: PT-Kustannus.

Becker-Weidman, A. (2013). DDP-Aapinen. Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia. Tampere: PT-Kustannus.

Gerhardt, S. (2007). Rakkaus ratkaisee - varhaisen vuorovaikutuksen merkitys aivojen kehittymiselle. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Hughes, D.A. (2006). Tie traumasta tervehtymiseen. Tampere: PT-Kustannus.

Hughes, D.A. (2011). Attachment-Focused Family Therapy Workbook. New York: Norton.

Hughes, D.A. (2011). Kiintymyskeskeinen vanhemmuus. Tampere: PT-Kustannus.

Ijäs, K. (2003). Sukupuu. Avain oman elämän ja perheen ymmärtämiseen. Kirjapaja.

Jernberg, A.N. & Booth, P.B. (2003). Theraplay - Vuorovaikutusterapian käsikirja. Jyväskylä: Psykologien Kustannus Oy.

Johnson, S.M. (2010). Tunnekeskeisen pariterapian käsikirja. Psykologien kustannus Oy.

Kalland, M. & Sinkkonen, J. (toim.)(2001). Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Helsinki: WSOY.

Larivaara, P., Lindroos, S. & Heikkilä, T. (toim.)(2009). Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto. Duodecim.

Malinen, V. & Alkio, P. (2010). Paripsykoterapia ja parisuhteen kätketyt mahdollisuudet. Helsinki: Väestöliitto.

Ojanen, S. (2000). Ohjauksesta oivallukseen - Ohjausteorian kehittelyä. Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy.

Paunonen-Ilmonen, M. (2005). Työnohjaus - Toiminnan laadunhallinnan varmistaja. Helsinki:WSOY.

White, M. (2008). Karttoja narratiiviseen työskentelyyn. Porvoo: Kuva ja Mieli.

Lehdet

Perheterapia

Osviitta

Simpukka