Työnohjaus ja konsultaatio

Työnohjausmenetelmä perustuu tavoitteelliseen työskentelyyn. Se antaa mahdollisuuden tutkia omaa työtä, toimenkuvaa, työhön liittyviä ihmissuhteita ja työtilanteita. Em. asioiden herättämien tunteiden tiedostaminen ja niiden reflektointi on tärkeä osa työnohjausta.

Annan yksilö- ja ryhmätyönohjausta eri alojen työntekijöille sekä sijais- ja adoptiovanhemmille. Annan myös kertaluonteista tai muutaman kerran tapahtuvaa konsultaatiota.

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus ja konsultaatio 45min/90€, 90min/180€